Hotline Messenger Youtube Decoxdesign Facebook Instagram Uptop
Menu
Chi nhánh và kiến trúc sư Fanpage Facebook

Bugalow bên hồ Lake House

Thông tin dự án

Phong cách thiết kế: Alpine chic

Ngoại cảnh

Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House

Phòng khách - bếp

Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House

Phòng ngủ master

Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House

Phòng ngủ nhỏ

Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House

WC

Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Thiết kế Bugalow bên hồ Lake House
Mục Luc

x
Hotline
0901.411.489