Những ý tưởng cá tính, độc đáo trong thiết kế nội thất