Thiết kế nội thất chung cư cao cấp, cũ mới giao hoà