Thiết kế nội thất căn hộ với nét nữ tính trong nhà