Thiết kế không gian mở cho căn hộ mini thế nào cho hiệu quả?