Nội thất đa năng được sử dụng trong thiết kế nội thất nhà ống như thế nào?