Thiết kế nội thất nhà phố Nguyễn Trãi – Quận 1 440m2