5 yếu tố là chìa khóa để có một thiết kế đẹp cho quán cà phê